پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

جمعه, 31 خرداد 1398

شهردار مهندس زحمتکش

درباره شهردار

مهندس امیر جعفر قلی نژاد به موجب صورتجلسه  مورخه92/07/25 شورای اسلامی شهر شیرود به عنوان شهردار شیرود معرفی  و حکم قطعی از طرف استاندار آقای ربیع فلاح به شماره 86/1/76770 مورخه 92/09/10 به عنوان شهردار شیرود  انتصاب گردیدند.
مدرک تحصیلی شهردار:
لیسانس معماری و کارشناسی ارشد جغرافیایی برنامه ریزی شهری

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0