پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

جمعه, 31 خرداد 1398

پیام شهردار

پیام شهردار شیرود : مهندس امیر جعفر قلی نژاد - از اعتماد اعضای محترم شورا و فرماندار ی و استانداری محترم تقدیر و تشکر می کنم که به اینجانب اعتماد کردند تا خدمتگذار مردم شهید پرور شهر شیرود پاشمDOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0