پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

يکشنبه, 10 فروردين 1399

وجه تسمیه شهر شیرود

با مطالعه و مروری بر منابع قبل از اسلام که نام ولایت شیر در منابع تاریخ ایران باستان به طور مکرر ذکر شده است. آنچه که امروز به نام شیرود مشهور است بخشی از شیه روی گرجیان و شیروده هزار و شیرور هزار در قرن هشتم و نهم هجری بوده است.شی مصور سکونت در زبان پارسی باستان می باشد حرف (ها)ی منضم به شی لحن ویژه گویشی است که مخصوص مردم این مناطق بوده و اکثرا تکیه گاه لفظی دارد.شیه رود در مجموع به رودی گفته می شود که مزایای طبیعی اش به آن امکان می دهد که آبادی های فراوان در کنار خود داشته باشد.مورخ حمداله موستوفی در مورد منطقه گرجیان چنین عنوان نمود که شیرود یکی از 13 شهر معروف گیلان به شمار می رفته که میان سخت سر و گلیجان (تنکابن) قرار دارد شیه رود شیرود یکی از قصبات مهم آن که دارای بندری در حاشیه دریا می باشد. منطقه شیه رود جزئی از حکومت جستانیان که از قرن دوم هجری تا اوایل قرن چهارم که در منطقه گرجیان حکومت می کردند که همزمان با خلافت هارون الرشید بود تا سال 250 هجری قمری حسن بن زید علوی در مازندران به وقوع پیوست.
لاهیجی مورخ عصر صفویه در تاریخ - خانی چنین عنوان می نماید که تا سال های 920 هجری قمری شیرود جزء بخشی از گیلان بوده است.


DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0