پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

يکشنبه, 10 فروردين 1399

اعضای پنجم شورای اسلامی شهر شیرود ( دوره دوم )

 اعضای پنجم شورای اسلامی شهر شیرود(دوره دوم)

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت


مدرک تحصیلی

1

مصطفی فاضلی ثانی

رئیس شورا


کاردانی تربیت بدنی

2

دکتر شعیب کاسه گر محمدی

نائب رئیس شورا


دکتری معماری و شهرسازی

3

حاج بهرام شیرودی

عضو شورا


کارشناس ارشد علوم تربیتی

4

مهندس محمد عبداللهی

 عضو  شورا


کارشناس ارشد کشاورزی

5

مهندس محمود کاظم تمیمی

عضو شورا


کارشناس عمرانUnable to load control 'DesktopModules/AddModule/AddModule.ascx'!
The file '/DesktopModules/AddModule/AddModule.ascx' does not exist.

معرفی اعضای دوره پنجم شورای اسلامی شهر شیرود

 اعضای پنجم شورای اسلامی شهر شیرود(دوره اول)

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت


مدرک تحصیلی

1

بهرام شیرودی

رئیس شورا


کارشناسی ارشد مدیریت علوم تربیتی

2

مهندس محمدرضا عبدالهی

نائب رئیس شورا


کارشناسی‌ارشد‌ کشاورزی

3

مهندس محمود کاظم تمیمی

خزانه دار شورا


کارشناسی عمران

4

مصطفی فاضلی ثانی

 عضو  شورا


کاردانی تربیت بدنی

5

دکتر شعیب کاسه گر محمدی

منشی شورا


دکتری معماری و شهرسازی


معرفی اعضا دوره چهارم شورای اسلامی شهر شیرود

اعضای چهارم شورای اسلامی شهر شیرود

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت


مدرک تحصیلی

1

سعید امینی

رئیس شورا


کارشناسی مدیریت برنامه ریزی

2

مهندس مجتبی‌ ملکی

نائب رئیس شورا


کارشناسی‌ارشد‌ مکانیک

3

محمدپردل‌نامدار

منشی شورا


کاردانی مدیریت

4

ابراهیم‌جلالی امین

عضو  شورا


کارشناسی مدیریت برنامه ریزی

5

بهرام شیرودی

عضو  شورا


کارشناس ارشد مدیرت علوم تربیتیسعید امینی ( ریاست شورای شهر شیرود)DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0