شهرداری شیرود

هیات رئیسه شورای اسلامی شهر شیرود

آقای ابراهیم بهرامی راد (رئیس شورا)
آقای سید محسن محمدی(نایب رئیس شورا)
آقای توحید عشوری(منشی شورا)
آقای سعید امینی(عضو شورا)

خانم فرزانه یوسف فاضلی(عضو شورا)

ضمن تقدیر از زحمات و خدمات جناب آقای سعید امینی ریاست پیشین شورای شهر، انتخاب آقای مهندس ابراهیم بهرامی راد به عنوان رییس و آقای مهندس سید محسن محمدی را به عنوان نایب رئیس شورای شهر شیرود تبریک عرض نموده و برای ایشان و سایر اعضای محترم در مسیر خدمات به مردم شهر شیرود. توفیق روز افزون آرزو می نماییم.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر شیرود