شهرداری شیرود

سلام شهردار

به منظور ساماندهی در خدمات رسانی با رویکرد به نوآوری در ارائه خدمات به شهروندان گرامی

سامانه سلام شهردار راه اندازی شد.

شهروندان گرامی شهر شیرود : شما میتوانید پیشنهادها ، انتقادها ، مشکلات ، تخلفات و کوتاهی در ارائه خدمات را بطور مستقیم

از طریق ارسال پیامک در واتساپ به شماره : 09112909065

و ارسال ایمیل به آدرس : info@shahrdarishirood.ir در میان بگذارید.