شورای اسلامی شهر شیرود

سلام شهردار

به منظور ساماندهی در خدمات رسانی با رویکرد به نوآوری در ارائه خدمات به شهروندان گرامی

سامانه سلام شهردار راه اندازی شد.

شهروندان گرامی شهر شیرود : شما میتوانید پیشنهادها ، انتقادها ، مشکلات ، تخلفات و کوتاهی در ارائه خدمات را بطور مستقیم

از طریق ارسال پیامک در واتساپ به شماره : 09112909065

و ارسال ایمیل به آدرس : info@shahrdarishirood.ir در میان بگذارید.