• تلفن01154346753
  • ایمیلinfo@shahrdarishirood.ir
  • آدرساستان مازندران - شهرستان تنکابن - شهرداری شیرود کد پستی 4681398386
  • ساعتهای آزادشنبه تا چهارشنبه 6 الی 13 - پنج شنبه 6 الی 12
سامانه خدمات الکترونیک
  • تلفن01154346753
  • ایمیلinfo@shahrdarishirood.ir
  • آدرساستان مازندران - شهرستان تنکابن - شهرداری شیرود کد پستی 4681398386
  • ساعتهای آزادشنبه تا چهارشنبه 6 الی 13 - پنج شنبه 6 الی 12
مسعود رادگودرزی

سرپرست شهرداری شیرود

شورای اسلامی شهر شیرود در نخستین نشست غیر علنی آقای مسعود راد گودرزی را به عنوان #سرپرست_شهرداری_شیرود انتخاب نمود.
روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر شیرود