میزخدمت الکترونیک

دیدار مردمی دکتر سید شمس الدین حسینی نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس شورای اسلامی با مردم شریف شیرود