شورای اسلامی شهر شیرود

ولادت با سعادت حضرت علی (ع) مبارک