شورای اسلامی شهر شیرود

بازدید دکتر معافی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان تنکابن و مهندس باقری معاون امور عمرانی فرمانداری از سواحل شهر شیرود با دعوت شهردار شیرود