شهرداری شیرود

دسته: اخبار

جلسه با ریاست مخابرات شهرستان تنکابن

رفع_موانع و #مشکلات_خطوط_مخابراتی و #ارتباطی_شهر_شیرود موضوع جلسه امروز شورای اسلامی با ریاست مخابرات شهرستان تنکابن و شهر شیرود#مواردی_که_در_جلسه_امروز_مطرح_شد.◀️بررسی سرویس فیبر نوری مدارس جهت سرعت خطوط اینترنتی◀️همکاری و مساعدت شورای شهر و شهرداری جهت حفاری ارتباط…

بازدید از کوچه ساحل 14

#مسعود_راد_گودرزی سرپرست شهرداری، صبح امروز بنا به درخواست شهروند محترم کوچه ساحل ۱۴ نسبت به تجمع آب ناشی از بارندگی و ایجاد مشکلات در تردد ساکنان کوچه، جهت بازدید و صدور…