• تلفن01154346753
  • ایمیلinfo@shahrdarishirood.ir
  • آدرساستان مازندران - شهرستان تنکابن - شهرداری شیرود کد پستی 4681398386
  • ساعتهای آزادشنبه تا چهارشنبه 6 الی 13 - پنج شنبه 6 الی 12
سامانه خدمات الکترونیک
  • تلفن01154346753
  • ایمیلinfo@shahrdarishirood.ir
  • آدرساستان مازندران - شهرستان تنکابن - شهرداری شیرود کد پستی 4681398386
  • ساعتهای آزادشنبه تا چهارشنبه 6 الی 13 - پنج شنبه 6 الی 12

هیئت رئیسه سال سوم دوره ششم شورای اسلامی شهر شیرود

آقای سید محسن محمدی رئیس شورا سرکار خانم فرزانه یوسف فاضلی نایت رئیس شورا آقای ابراهیم بهرامی راد منشی و سخنگوی شورا آقای سعید امینی خزانه دار شورا آقای وحید عشوری عضو شورا…ادامه مطلبهیئت رئیسه سال سوم دوره ششم شورای اسلامی شهر شیرود