شهرداری شیرود

ماه: اردیبهشت 1403

دومین دوره مسابقات دوچرخه سواری (کلاس ۱ کشوری)جام شهید شیرودی و گرامیداشت ۱۰۴۰۰ شهید استان مازندران

شهرداری و شورای اسلامی شهر شیرود برگزار می کند.دومین دوره مسابقات دوچرخه سواری (کلاس ۱ کشوری)جام شهید شیرودی و گرامیداشت ۱۰۴۰۰ شهید استان مازندران(با حضور دوچرخه سواران از سراسر کشور)با…