شهرداری شیرود

شهرداری شیرود در نظر دارد برابر درخواست واحد فناوری اطلاعات مبنی بر راه اندازی خدمات دولت الکترونیک از طریق استعلام بهاء به شرکت کنندگان واگذاری نماید، لذا بر اساس ماده 3 آئین نامه مالی شهرداری ها قیمت پیشنهادی خود را اعلام و چنانچه صرف و صلاح شهرداری باشد اقدام نماید.

 1. تعریف نا محدود خدمات سازمان ( 137، پرداخت عوارض و …) و دسترسی آنلاین شهروندان
 2. سامانه 137 شهری با قابلیت انتخاب آدرس (لوکیشن) بر روی نقشه شهری
 3. ارسال درخواست شهروندان به صورت جداگانه برای هر خدمت
 4. ارائه رسید و شماره پیگیری منطبق بر بخشنامه سازمان اداری و استخدامی
 5. امکان بارگزاری مدارک توسط شهروندان برای هر درخواست براساس فرم تعریف شده توسط ادمین
 6. مشاهده گردش کار درخواست ها به صورت مرحله به مرحله بر اساس شماره پیگیری به شهروندان
 7. فرم ساز (طراحی فرم های خدمات به صورت داینامیک)
 8. فرایند ساز به ازای هر درخواست (مرحله شروع، ادامه، اتمام فرایند)
 9. تعیین زمان لازم برای هر فرایند (مرحله)
 10. امکان گزارش از عملکرد کارکنان براساس درخواست ها و زمان انجام درخواست ها
 11. گزارش میانگین زمانی ارائه خدمات به ارباب رجوع
 12. داشبورد مدیریت سازمان و مشاهده لحظه ای درخواست های رسیده ، انجام شده ، در حال انجام و … به همراه زمان انجام
 13. مشاهده درخواست های انجام شده خارج از زمان تعیین شده ، در زمان تعیین شده و …
 14. گردش فرایند درخواست ها در داخل سازمان و امکان ارجاع به همراه دستور توسط مسئول به مرحله بعدی
 15. امکان برگشت درخواست رسیده به همراه دستور برگشت به شهروندان و مشاهده بر اساس کدپیگیری
 16. قابل اجرا در پلتفرم وب و اپلیکیشن
 17. امکان برقراری ارتباط با سیستم های نرم افزاری داخل شهرداری (سیستم های شهرسازی ، دبیرخانه و …)
 18. تفاهم همکاری با شرکت ایران سیستم در نرم افزار شهرسازی جهت راه اندازی خدمات الکترونیکی و دریافت عوارض
 19. سرور مستقر در شهرداری در اختیار پیمانکار قرار میگیرد.
 20. شرکت کنندگان می بایست کلیه پیشنهادات خود را در پاکت ممهور به مهر شرکت تحویل دبیرخانه شهرداری شیرود نمایند.

شرکت کنندگان پیشنهادات خود را ظرف مدت یک هفته به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند.

مبلغ تضمین شرکت در استعلام 25/000/000ریال که بصورت ضمانتنامه بانکی یا فیش واریزی به حساب جاری شماره 0106076294009 سپرده شهرداری نزد بانک ملی ضمینه مستندات استعلام نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *