شهرداری شیرود
فراخوان مناقصه

عنوان / موضوع مناقصه :مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای پروژه متفرقه عمرانی سطح شهر شیرود مطابق اسناد پیوستی
تاریخ تایید مقام تشخیص :۱۴۰۱/۰۴/۲۰
نوع مناقصه: مناقصه تجدید شده
ثبت اطلاعات مناقصه عمومی: ۱۴۰۱/۰۴/۱۸

۱۴۰۱/۰۴/۲۰

نوع برگزاری: یک مرحله ای
شماره مناقصه : ۲۰۰۱۰۹۶۰۳۷۰۰۰۰۰۴
جهت دریافت اسناد و شرکت در مناقصه به سامانه ستاد مراجعه نمائید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *