• تلفن01154346753
  • ایمیلinfo@shahrdarishirood.ir
  • آدرساستان مازندران - شهرستان تنکابن - شهرداری شیرود کد پستی 4681398386
  • ساعتهای آزادشنبه تا چهارشنبه 6 الی 13 - پنج شنبه 6 الی 12
سامانه خدمات الکترونیک
  • تلفن01154346753
  • ایمیلinfo@shahrdarishirood.ir
  • آدرساستان مازندران - شهرستان تنکابن - شهرداری شیرود کد پستی 4681398386
  • ساعتهای آزادشنبه تا چهارشنبه 6 الی 13 - پنج شنبه 6 الی 12

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای پروژه متفرقه عمرانی سطح شهر شیرود

عنوان / موضوع مناقصه :مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای پروژه متفرقه عمرانی سطح شهر شیرود مطابق اسناد پیوستیتاریخ تایید مقام تشخیص :۱۴۰۱/۰۴/۲۰نوع مناقصه: مناقصه تجدید شدهثبت اطلاعات مناقصه عمومی: ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ نوع…ادامه مطلبتجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای پروژه متفرقه عمرانی سطح شهر شیرود