• تلفن01154346753
  • ایمیلinfo@shahrdarishirood.ir
  • آدرساستان مازندران - شهرستان تنکابن - شهرداری شیرود کد پستی 4681398386
  • ساعتهای آزادشنبه تا چهارشنبه 6 الی 13 - پنج شنبه 6 الی 12
سامانه خدمات الکترونیک
  • تلفن01154346753
  • ایمیلinfo@shahrdarishirood.ir
  • آدرساستان مازندران - شهرستان تنکابن - شهرداری شیرود کد پستی 4681398386
  • ساعتهای آزادشنبه تا چهارشنبه 6 الی 13 - پنج شنبه 6 الی 12

برگ استعلام بهاء راه اندازی میز خدمت الکترونیک

شهرداری شیرود در نظر دارد برابر درخواست واحد فناوری اطلاعات مبنی بر راه اندازی خدمات دولت الکترونیک از طریق استعلام بهاء به شرکت کنندگان واگذاری نماید، لذا بر اساس ماده 3 آئین نامه…ادامه مطلببرگ استعلام بهاء راه اندازی میز خدمت الکترونیک